Privacy

  • Bij aanmelding van een cursus dient de cliënt  de volgende gegevens te verstrekken: mailadres, voornaam, achternaam, aanhef, adres, huisnummer, plaats, postcode, land, mobiel telefoonnummer.
  • E-mailadres: correspondentie rondom de cursus
  • Voornaam, achternaam, aanhef, adres, huisnummer, plaats, postcode, land: versturen van aangekochte overige producten of lesmaterialen, tenaamstelling van facturatie, etc.
  • Mobiel telefoonnummer: persoonlijk contact over verandering in status rondom de cursus
  • Het Gebarenhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. We hanteren het bewaartermijn van vijf jaar voor uw persoonsgegevens, dit in verband met de wettelijke verplichting om facturen vijf jaar te bewaren voor de belastingdienst.
  • Het Gebarenhuis verkoopt uw gegevens niet aan derden.
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Hoe beveiligt Het Gebarenhuis uw persoonsgegevens?

Het Gebarenhuis neemt bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gebarenhuis.nl